schakelklas

Het is belangrijk dat kinderen een goede start krijgen op de basisschool. Voor sommige kinderen is het goed dat zij extra taallessen krijgen. Schakelklassen maken dit mogelijk. Aan de schakelklassen doen alle scholen in de wijk mee. Voor alle vijf scholen uit de wijk samen zijn er twaalf plaatsen beschikbaar.

Kinderen uit de groepen 2 van de basisschool kunnen naar een schakelklas. Om alle kinderen goede aandacht te geven, zitten er maximaal twaalf kinderen in een schakelklas. In de lessen gaat alle aandacht naar het leren van de taal. De leerkracht helpt de kinderen daarbij door de kinderen veel te laten praten in kleine groepjes. Het voorlezen van een prentenboek is daarbij een belangrijk middel. Het lezen en schrijven van letters en woorden kan ook een onderdeel van het programma zijn. Kinderen gaan minimaal tien uur per week naar de schakelklas. De rest van de tijd gaan de kinderen naar hun eigen kleuterklas op hun eigen school.

De kinderen zitten voor een periode van één jaar in een schakelklas.

De aanmelding gebeurt door de basisschool waarop uw kind zit. Uiteraard gaat dit in overleg en met instemming van ouders/verzorgers. Als u het niet eens bent met het advies voor de schakelklas, ondertekent u daarvoor een formulier.

Een boven schoolse stuurgroep, waarin vertegenwoordigers zitten van de drie ‘zuilen’, bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot de schakelklas. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de schakelklassen. Wel zorgen de ouders/verzorgers voor het vervoer.