Onderwijs 

Op de Regenboog geven we les aan kinderen van 4-12 jaar.
We hebben 8 groepen met gemiddeld tussen de 20 en 25 kinderen. 

We werken met de volgende methodes op school:

                             

 Lezen (techn. en begr. lezen)

Taal en Spelling  Rekenen Schrijven 
Gr 1 - 2                               Fonemisch bewustzijn

Schakelklas methode praten met Pim

SemSom         Schrijfladder 

Gr 3       

Veilig leren lezen Veilig leren lezen Semsom   Schrijfladder
Gr 4 Estafette  Taaljacht Wereld in getallen Pennenstreken
Gr 5 Estafette 

Taaljacht

Wereld in getallen Pennenstreken
Gr 6 Estafette 

Taaljacht

Wereld in getallen Pennenstreken
Gr 7 Estafette  Taal actief  Wereld in getallen Pennenstreken
Gr 8 Estafette  Taal actief  Wereld in getallen Pennenstreken

In de middag komen de wereldoriënterende vakken aan bod: Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, wetenschap en techniek, cultuur en expressie. 

  Aardrijkskkunde, geschiedenis,                                        natuur & techniek  Engels                    

groep 1-2 

  

Seizoenen/thema's   

groep 3-4

 

De zaken van Zwijsen   

groep        5 t/m 8

De zaken van Zwijsen 

- Wereldzaken

- Tijdzaken

- Natuurzaken

Groove me      

Sociaal emotioneel leren

In alle groepen werken we met de methode KWINK. Dit is een online methode voor Sociaal emotioneel leren, burgerschap en mediawijsheid. 

Digitaal onderwijs

Alle methodevakken zijn bij ons op papier. We gebruiken (vanaf groep 3) Chromebooks voor oefensoftware. In groep 1-2 zijn er iPads met educatieve apps. Ook zetten we de iPads en chromebooks in voor digitale geletterdheid en wetenschap en techniek. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen les in het gebruik van alle Google applicaties met Digital Skills for Kids. 

Expressievakken

De (Regen)boog kan niet altijd gespannen zijn. Tekenen, handvaardigheid en muziek zorgen bij veel kinderen voor ontspanning. We koppelen deze vakken ook aan thema’s en projecten. Tevens streven we ernaar om minimaal één keer per jaar een gezamenlijk schoolproject te doen. 

Op verschillende momenten in het schooljaar organiseert de school een podiumoptreden waarbij ouders welkom zijn, dit gebeurt o.a. in de Kinderboekenweek, tijdens de voorleesdagen en tijdens vieringen van feestdagen. Incidenteel worden ouders van een enkele groepen uitgenodigd, bijvoorbeeld als afsluiting van een muziekproject. Doel van deze activiteiten is het ‘podiumvrij’ maken van de kinderen. U wordt uitgenodigd via Parro. 

Wij vinden het belangrijk om de kinderen op onze school in aanraking te brengen met allerlei vormen van cultuuruitingen, actueel en historisch. Het ontwikkelen van creativiteit is één van de doelstellingen in ons onderwijs, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen zich op meerdere manieren te uiten