Bewegingsonderwijs wordt aangeboden middels het Atletic Skills Model (ASM). Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur. De optimale ontwikkeling vindt plaats als alle partijen vanuit eenzelfde, gefundeerde visie (samen)werken, met de beweger centraal. Deze nieuwe manier van denken over bewegen is de basis van kwalitatieve beweegprogramma’s met de materialen en de omgeving die daarbij optimaal bij aansluiten.

Binnen de ASM wordt er gebruik gemaakt van 10 Basic Movement Skills (BSM) bestaande uit:

  1.  Balanceren en vallen
  2. Stoeien en vechten
  3. Gaan en lopen
  4. Springen en landen
  5. Rollen, duikelen en draaien
  6.  Gooien, vangen, slaan en mikken
  7. Trappen, schieten en mikken
  8. Klimmen en klauteren
  9. Zwaaien en slingeren
  10. Bewegen op – en maken van muziek