VVE beleid

De taalontwikkeling van een kind wordt als één van de belangrijkste middelen gezien voor het succes op school. Voorschoolse educatie is voor de doelgroep peuters op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroep kleuters uit groep 1 en 2. Het doel is om kinderen met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel “doelgroepkinderen” genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.