grensoverschrijdend gedrag 

Op de Regenboog staan de kernwaarden liefdevol, krachtig, samen en ‘dank je wel’ centraal. Vanuit deze waarden streven wij ernaar de kinderen een veilig klimaat te bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Veiligheid van leerlingen en medewerkers is een basisvoorwaarde om prettig te kunnen leven en leren op school.   

Wij vinden het belangrijk om duidelijk stelling in te nemen tegen ongewenst gedrag.  Middels dit protocol willen we duidelijkheid scheppen bij zowel medewerkers, ouders als leerlingen van de Regenboog.  

Klik hier om het protocol te downloaden.