Op de Regenboog bewegen we elke dag extra. Dat doen we in ons 'beweeguur' tussen de middag. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan alle kinderen, onder begeleiding van een combinatie functionaris van Sportaal, drie kwartier bewegen. Diverse verenigingen rondom de school en in de wijk geven lessen aan de kinderen. Studenten van het ROC Sport en Bewegen ondersteunen hierbij. Alle grondvormen van bewegen bieden wij de kinderen aan. We doen dit zoveel mogelijk buiten op de velden en pleinen rondom de school en in de gymzaal. Bij slecht weer sporten we binnen.

Tijdens dit beweeguur dragen alle kinderen een herkenbaar sportshirt van de Regenboog, met de toepasselijke tekst ' kom in beweging op de Regenboog!'