Zorg voor de kinderen

In ons pedagogisch en didactisch handelen houden we rekening met verschillen tussen de kinderen.

We accepteren kinderen zoals ze zijn en benadrukken hun specifieke talenten en kwaliteiten.

De kinderen weten dat juf of meneer hen begrijpt.

De leerkrachten stemmen hun onderwijs af op het niveau van de kinderen, gaan daarbij uit van de onderwijs/leerbehoeftes van de kinderen.

Wat heeft dit kind van mij als leerkracht nodig op pedagogisch en didactisch gebied.

De leerkrachten sluiten aan bij wat kinderen kunnen i.p.v. wat ze niet kunnen, denken in kansen en niet in belemmeringen.

Per leerjaar zijn de onderwijsdoelen geformuleerd, in de groepsplannen verwoorden de leerkrachten de hoogst haalbare doelen voor elk kind.

De opbrengsten van de leerlingen worden door de leerkrachten onder leiding van de interne begeleider structureel geanalyseerd en waar nodig wordt actie ondernomen. Deze actie wordt vastgelegd in een groepsplan, we vullen de onderwijsbehoeften aan, in het groepsplan bij kansen en belemmeringen

We werken in de groep met het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel en met groepsplannen zodat elke leerling binnen de groep de zorg krijgt  die hij/zij  nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.