Sociaal emotioneel leren (sel)

Het schoolse leren is belangrijk, maar dit kan niet zonder sociaal emotioneel leren (SEL). Door SEL leer je omgaan met jezelf en de ander. SEL werkt preventief: door een positieve en veilige sfeer op school, kun je bijvoorbeeld pesten voorkomen.

SEL competenties

In de binnenste cirkel staan vijf competenties. Die kun je onder verdelen in ik-, jij- en wij-competenties.

De ik-competenties richten zich vooral op:

  • De signalen van ons lichaam herkennen.
  • (Emotie)taal gebruiken om emoties te controleren of te doven.
  • Strategieën inzetten om beter om te gaan met heftige emoties.

De jij-competenties gaan vooral over:

  • Empathie.
  • Lichaamstaal.
  • Sociale vaardigheden.

In de wij-competenties komen ‘ik en jij’ samen: keuzes maken. Hoe kun je elke dag weer een keuze maken die goed is voor jou en de ander? Het zijn eigenlijk morele competenties, ze verwijzen naar:

  • Normen en waarden.
  • Morele vraagstukken.
  • Probleemoplosvaardigheden.