vertrouwenspersoon


Leerlingen, ouders en/of medewerkers kunnen op school te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag door anderen. Het beste is natuurlijk om dit rechtstreeks met betrokkenen te bespreken maar wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met vertrouwelijke zaken of persoonlijke problemen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met pesten.
Zij kan helpen met het oplossen of voorkomen van problemen, zij zal adviseren, de weg wijzen of ondersteunen in gesprekken. Indien gewenst kan zij ook bemiddelen tussen alle betrokkenen of ondersteunen bij het indienen van een formele klacht.
De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met alles wat haar verteld wordt. Zonder toestemming zal zij niet met anderen praten over hetgeen besproken is. Wanneer er sprake is van een gevaarlijke of schadelijke situatie, zal er hulp gezocht moeten worden.
Dat doet de vertrouwenspersoon altijd na overleg en samen met de leerling, ouder en/of medewerker die bij haar om ondersteuning vraagt.

Contact
De vertrouwenspersoon voor leerlingen, ouders en/of medewerkers van
de Regenboog is Anouk Leussink.
Zij is altijd per mail bereikbaar: a.leussink@skoe.nl
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is zij aanwezig op de Regenboog.