Ons Team

Het schoolteam

Het schoolteam bestaat uit de schoolleider (directeur), de locatieleider, de interne begeleider, groepsleerkrachten, een onderwijsassistent  en specialisten. Er werken ongeveer 15 leerkrachten op De Regenboog 


Specialisten

Op onze school geven alle leerkrachten een aantal dagen les, daarnaast houdt een aantal leerkrachten zich bezig met specifieke taken.

 • De interne begeleider begeleidt de leerkrachten bij de leerlingenzorg.
 • De bouwcoördinatoren van onder-, midden- en bovenbouw coördineren de genoemde bouwen en in samenspraak met de directeur en de interne begeleider geven zij mede richting aan de schoolorganisatie.
 • De gedragsspecialist adviseert collega’s bij de aanpak van het sociaal emotionele leren.
 • De rekencoördinator helpt leerkrachten en leerlingen rekenproblemen aan te pakken.
 • Een van de leerkrachten is opgeleid tot kindercoach op gebied van mindfulness.
 • De vakleerkracht bewegingsonderwijs zorgt voor het bewegingsonderwijs op onze school.
 • Een van de leerkrachten coördineert het bewegend leren en het gebruik van onze beweegvloer. 
 • De ICT specialisten coördineren alles wat we doen op het gebied van werken met computers en andere devices.
 • De cultuurcoördinator stimuleert en regelt alle activiteiten op het gebied van cultuur.
 • De werkgroep identiteit is samen met de directeur verantwoordelijk voor de uitwerking van de identiteit op school.
 • De eventmanager stuurt de werkgroepen aan en houdt nauw contact met de OV. 
 • Daarnaast heeft de school een aantal speerpunten in het onderwijsprogramma, leerkrachten zitten in werkgroepen om deze thema’s voor te bereiden en uit te werken.
 • We hebben vijf BHV-ers.
 • Een van de leerkrachten coördineert het gebruik van het dyslexieprogramma Read and Write
 • Een van de leerkrachten coördineert het aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.


De schoolleiding

De leiding van de school ligt in handen van de directeur, deze is geheel vrijgesteld van lesgevende taken. Het is haar taak om de school te leiden en werkzaamheden te doen die dat met zich meebrengt.


Onderwijsondersteunend personeel

De school heeft een conciërge en 1 dag per week een administratief medewerker.
Ook is er dagelijks een onderwijsassistent aanwezig die ondersteunt in de groepen 1, 2 en 3. 

Vakleerkrachten lichamelijk opvoeding

Voor het bewegen tussen de middag is er dagelijks een vakleerkracht aanwezig die dit coördineert en de studenten begeleidt. Daarnaast verzorgen zij ook de gymlessen en lessen bewegend leren voor groep 1, 2 en 3.  

 

 

Sanne Wilt
Directeur
Susan Forkink
IB'er
juf Anouk
bouwcoördinator, gedragsspecialist, ICT specialist
meneer Naud
groep 8
juf Sanne
groep 7
meneer René
groep 6
juf Miranda
groep 5 en 6
juf Britta
groep 5
juf Jolijn
groep 4
meneer Hans
groep 3 en 4
juf Noortje
groep 3
juf Marieke
groep 2
rekencoördinator
juf Marjolein
groep 2
leescoördinator
juf Annalynn
groep 1
juf Marlon
groep 1
LIO stagiaire
Leonie Schepers
Interim intern begeleider
juf Maria Angeles
ondersteuner groep 1 t/m 4
juf Bionda
leerkracht ondersteuner
meneer Guido
vakdocent lichamelijke opvoeding
meneer Ger
conciërge
Marleen Peters
schoolwijkcoach
juf Henriëtte
vaste invaller
Janny Vos
administratief medewerker
juf Natasja
Peuteropvang de Zonnestraaltjes
juf Marion
Peuteropvang de Zonnestraaltjes
juf Neomy
Peuteropvang de Zonnestraaltjes
juf Tineke
Peuteropvang de Zonnestraaltjes