Ons Team

Het schoolteam

Het schoolteam bestaat uit de schoolleider ( directeur), groepsleerkrachten en specialisten. Er werken ongeveer 11 leerkrachten op De Regenboog 

Specialisten

Op onze school geven alle leerkrachten een aantal dagen les, daarnaast houdt een aantal leerkrachten zich bezig met specifieke taken.

 • De interne begeleider begeleidt de leerkrachten bij de leerlingenzorg.
 • De twee bouwcoördinatoren van onder/middenbouw en van bovenbouw coördineren de genoemde bouwen en in samenspraak met de directeur en de interne begeleider geven zij mede richting aan de schoolorganisatie.
 • De gedragsspecialist adviseert collega’s bij de aanpak van het sociaal emotionele leren.
 • De rekencoördinator helpt leerkrachten en leerlingen rekenproblemen aan te pakken.
 • Een van de leerkracht is opgeleid tot kindertrainer op gebied van mindfulness.
 • De vakleerkracht bewegingsonderwijs zorgt voor het bewegingsonderwijs op onze school.
 • De ICT specialisten coördineren alles wat we doen op het gebied van werken met computers.
 • De cultuurcoördinator stimuleert en regelt alle activiteiten op het gebied van cultuur.
 • De werkgroep identiteit is samen met de directeur verantwoordelijk voor de uitwerking van de identiteit op school.
 • Daarnaast heeft de school een aantal speerpunten in het onderwijsprogramma, leerkrachten zitten in werkgroepen om deze thema’s voor te bereiden en uit te werken.
 • We hebben vijf BHV-ers.
 • Een van de leerkracht coördineert het gebruik van het dyslexieprogramma Kurzweil
 • Een van de leerkrachten coördineert het aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.


De schoolleiding

De leiding van de school ligt in handen van de directeur, deze is geheel vrijgesteld van lesgevende taken. Het is haar taak om de school te leiden en werkzaamheden te doen die dat met zich meebrengt.


Onderwijsondersteunend personeel

De school heeft een conciërge en 1 dag per week een administratief medewerker.

 

 

juf Irma
groep 1
maandag, dinsdag, vrijdag
juf Charlotte
groep 2 dinsdag
groep 1: woensdag en donderdag
juf Liesbeth
groep 2 woensdag
groep 3 donderdag en vrijdag
juf Britta
groep 3
maandag, dinsdag, woensdag
juf Annette
groep 5-6
maandag, donderdag, vrijdag
juf Sophie
groep 5-6
dinsdag en woensdag
juf Marije
groep 7
maandag, dinsdag, vrijdag
juf Martha
groep 8 maandag en dinsdag
groep 7 woensdag en donderdag
juf Anouk
groep 8
woensdag, donderdag, vrijdag
Marielle Siebelt
Directeur
Susan Papen
IBer
dinsdag, donderdag, vrijdag