Oudervereniging (OV)

 

Naast de MR heeft onze school ook een oudervereniging. De OV van de Regenboog vertegenwoordigt de ouders en ondersteunt de school in allerlei praktische zaken en ontwikkelingen. Zoals: ondersteuning en organisatie van diverse festiviteiten, verrichten van hand en spandiensten, ondersteuning bij lief en leed. De Ov int tevens de ouderbijdrage. De OV bestaat uit ouders van verschillende groepen. Ze streeft er naar om zowel ouders uit de onder- als uit de bovenbouw in zijn midden te hebben. Het bestuur van de OV vergadert ongeveer één keer per maand. Hierbij is ook een directielid aanwezig.