anti-pest protocol

Met een anti-pestprotocol laat de school zien, aan ouders/verzorgers en leerlingen, dat pesten serieus wordt genomen en wordt aangepakt. Van belang is dat het anti-pestprotocol bij iedereen in de schoolgemeenschap bekend is en consequent wordt toegepast. Direct optreden tegen pesten geeft een duidelijk signaal af aan leerlingen: dat pesten op school niet wordt getolereerd. Dit heeft als positief neveneffect dat de veiligheidsbeleving van leerlingen zal toenemen. Bij pestincidenten wordt het genoteerd in de incidentenregistratie in ons leerling volgsysteem.  

Iedere school moet een anti-pest coördinator hebben, op de Regenboog is dat onze gedragsspecialist, Anouk Leussink. Zij is te bereiken via het telefoonnummer van school of via a.leussink@skoe.nl.  

Het antipestbeleid wordt jaarlijks besproken met het team en up-to-date gehouden door de antipestcoördinator. Tijdens de evaluatie aan het eind van het schooljaar wordt het beleid geëvalueerd en bijgesteld. 

 

Klik hier om het anti-pest protocol van de Regenboog te downloaden.