Integrale Kindcentra: IKC

In Enschede zijn bijna 30 Integrale Kindcentra (IKC). Binnen een IKC werken de basisscholen en de locatie(s) voor kinder- en buitenschoolse opvang intensief samen.

Zij zorgen voor:

  • Een doorlopende speel-, ontwikkel-, leer- en zorglijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar
  • Een aanbod van (aaneengesloten) opvang en onderwijs, zodat ouders in staat zijn hun werk en de zorg voor hun kinderen gemakkelijker te combineren

Aanbod op een IKC

  • Primair onderwijs (groepen 1 tot en met 8) op christelijke, katholieke en/of algemene basis. Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen leerplichtig
  • Kinderdagopvang: dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • Kinderopvang: peutergroepen voor kinderen van 2 en 4 jaar (peutergroep, voorheen VVE)
  • Buitenschoolse opvang

Voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang brengen de kinderopvangorganisatie tarieven per uur of per dagdeel in rekening. De hoogte van die tarieven vindt op de websites van deze organisaties.

De gemeente subsidieert het aanbod van peuter- en VVE- arrangementen. Lees hier meer over de peutergroep (voorheen VVE)

Kinderopvang KOSMO