Dyslexie

Lees- en dyslexieprotocol 

Er zijn school brede afspraken over het leesonderwijs in het algemeen en aan kinderen met leesproblematiek. Deze afspraken liggen vast in een protocol en worden de komende jaren geborgd en geïmplementeerd. 

Het protocol Leesproblemen en Dyslexie (voor kinderen met dyslexie) wordt structureel ingezet op onze school. Het protocol wordt ingezet om vroegtijdig leesproblemen te signaleren. 

Klik hier om het protocol in te zien.