DISCLAIMER

De Regenboog en Stichting Katholiek Onderwijs Enschede streven ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De Regenboog en Stichting Katholiek Onderwijs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade-/ en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op onze website leiden meestal naar anders sites of andere informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. De Regenboog en Stichting Katholiek Onderwijs Enschede hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

AUTEURSRECHT

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan De Regenboog dan wel Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Regenboog en Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Deze kunt u aanvragen door middel een email.