Groepen

Groepen

Op De Regenboog wordt lesgegeven aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Uitgangspunt is het leerstofjaarklassensysteem, waarbij kinderen op grond van hun leeftijd in jaargroepen worden ingedeeld. Binnen deze groepen is er veel aandacht voor de eigenheid van elk kind.

Voor nieuws uit de groepen gebruiken wij Klasbord.nl een gesloten systeem waarop alleen de ouders van betreffende groep kunnen inloggen