Oudervereniging

De oudervereniging

Behalve de Medezeggenschapsraad heeft onze school ook een Oudervereniging. De oudervereniging van de Regenboog vertegenwoordigt de ouders en ondersteunt de school in allerlei praktische zaken en ontwikkelingen. Zoals: ondersteuning en organisatie van diverse festiviteiten, verrichten van hand en spandiensten, ondersteuning bij lief en leed. De oudervereniging int tevens de ouderbijdrage. De oudervereniging bestaat uit ouders van verschillende groepen. De oudervereniging streeft er naar om zowel ouders uit de onder- als uit de bovenbouw in zijn midden te hebben. Het bestuur van de Oudervereniging vergadert ongeveer één keer per maand. Hierbij is ook een directielid aanwezig. De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders. De Oudervereniging behartigt de belangen van de ouders en dus van onze kinderen. De Oudervereniging bestaat uit ouders van verschillende groepen. De vereniging streeft er naar om zowel ouders uit de onder- als uit de bovenbouw in zijn midden te hebben.