Kinderraad

Kinderraad

De Regenboog heeft een kinderraad waarin kinderen uit de groepen 5 t/m 8 vertegenwoordigd zijn. Samen praten zij eens in de acht weken met de directeur over allerlei zaken die de school aangaan.

In de school hangt een ideeën bus waarin de kinderen een briefje kunnen doen waarop aangegeven is wat ze op school graag anders zouden zien of wat ze juist heel goed vinden op school. De voorzitter en de secretaris zijn leerlingen uit groep 6, 7 of groep 8

De belangrijke doelstellingen van onze school t.a.v. de kinderraad zijn:
De leden (kinderen) leren zo beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten/belangen en uiten wat er in hun omgaat.
De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen om gaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan de slag te gaan.
Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert hebben de kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken.
Kinderen leren, door mee te doen in een raad, dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.
De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp. Ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc.