kidsteam 

 

Doelstellingen van het Kids Team 

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.  

 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.  

 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen, immers de school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen 
  omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan 

 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.  

 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.  

 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.  

 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.  

 • Bevorderen van actief burgerschap.  

 • Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen. 

 • De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc 

 

De organisatie van het Kids Team 

 • In de groepen 5 t/m 8 worden kunnen kinderen zich jaarlijks in het begin van het jaar opgeven als lid van het Kids Team.  
  De leerkracht introduceert dit naar eigen inzicht, maar legt in ieder geval uit wat het Kids Team is, wat er van een lid verwacht wordt en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. Na het opgeven kiest de leerkracht 2 leerlingen per groep uit.  

 • In elke groep worden leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de kinderraad. Kinderen kunnen zichzelf beschikbaar stellen. 

 • Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.  

 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.  

 • De kinderraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept 

 • Bij elke vergadering is er een leerkracht (Britta/Anouk) aanwezig.  

 • De leden van het Kids Team lichten de besluiten van de kinderraad toe in hun eigen klas.  

 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in het Kids Team, maar zijn herkiesbaar.  

 

Waarover kan het Kids Team vergaderen? 

 • Het Kids Team neemt ideeën mee vanuit de klas, deze worden besproken  

 • Leden van het Kids Team worden door andere leerlingen aangesproken. 

 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.  

 • Leden van het Kids Team komen zelf met ideeën.  

 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.  

 • Punten vanuit het Kids Team kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.  

 • Het gebruik van het schoolplein.  

 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie  

 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.  

 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.  

 • Adviseren bij allerhande festiviteiten: kerst, sinterklaas