Dyslexie

Lees en dyslexieprotocol en Kurzweil

Er zijn school brede afspraken over het leesonderwijs in het algemeen en aan kinderen met leesproblematiek. Deze afspraken liggen vast in een protocol en worden de komende jaren geborgd en geïmplementeerd. Het programma Kurzweil wordt gebruikt voor kinderen met een dyslexieverklaring, zie hiervoor de website van de KOE.

Het protocol Leesproblemen en Dyslexie (voor kinderen met dyslexie) wordt structureel ingezet op onze school. Het protocol wordt ingezet om vroegtijdig leesproblemen te signaleren. Alle KOE-scholen, waaronder ook De Regenboog valt, bieden voor de kinderen met de diagnose dyslexie het programma Kurzweil aan.