Uitgangspunten


Wij zijn een basisschool voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar. Bij ons is ieder kind welkom, we gaan uit van de drie basisbehoeften van de kinderen:
relatie: ik hoor erbij
competentie: ik kan het
autonomie: ik kan het zelf

Wij willen ons inzetten voor een kleurrijke toekomst voor groot en klein, waarbij voorop staan:
  • veiligheid en vertrouwen
  • kennisverwerving
  • leren van en met elkaar, zelfontdekkend, aan de hand van aanschouwelijk onderwijs
  • zelfstandigheid
  • structuur
  • plezier

Basisschool De Regenboog is een katholieke school.

Onze katholieke identiteit maken we waar in onze dagelijkse omgang met kinderen.

Wij zijn er bewust mee bezig tijdens de lessen levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienst. We zoeken naar wat mensen samenbindt.

We vertellen kinderen de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en we gebruiken dagopeningen.