Uitgangspunten


Wij zijn een basisschool voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar. Bij ons is ieder kind welkom, we gaan uit van de drie basisbehoeften van de kinderen:
relatie: ik hoor erbij
competentie: ik kan het
autonomie: ik kan het zelf

Wij willen ons inzetten voor een kleurrijke toekomst voor groot en klein, waarbij voorop staan:
  • veiligheid en vertrouwen
  • kennisverwerving
  • leren van en met elkaar, zelfontdekkend, aan de hand van aanschouwelijk onderwijs
  • zelfstandigheid
  • structuur
  • plezier