Schoolgids

In onze schoolgids vertellen we u waar basisschool De Regenboog voor wil staan:

- hoe we als katholieke school gestalte willen geven aan een christelijk patroon van waarden en normen;

- hoe het onderwijs op onze school georganiseerd is en op welke manier we inhoud geven aan ons onderwijs;

- hoe we daarin voldoen aan de doelstellingen van de wet op het basisonderwijs;

- hoe we met elkaar omgaan op school en waarom we het op juist deze manier doen;

- hoe we oog hebben voor het individuele kind en zorg op maat bieden.

- hoe we u de ouders/verzorgers van de resultaten van uw kind op de hoogte stellen.

- hoe formele zaken zoals verlofregeling, vakanties, klachtenregeling e.d. geregeld zijn.

- hoe we de ontwikkelingen van de maatschappij volgen en onze kinderen helpen om op

  te groeien in deze tijd, in deze wereld.

 

In de schoolgids leest u op welke manier wij met de ouders/verzorgers willen samenwerken en overleggen en wat we van u als ouders/verzorgers verwachten.

- uw aanwezigheid op ouderavonden

- uw hulp als ondersteuning van het onderwijs op De Regenboog

De schoolgids voldoet aan een aantal wettelijke eisen. We proberen om de informatie in zo duidelijk mogelijke taal te verwoorden. 

We hopen dat u veel aan onze schoolgids heeft en houden ons graag aanbevolen voor ideeën om hem nog beter te maken.

Dat geldt uiteraard ook voor opmerkingen die u hebt ten aanzien van ons schoolbeleid, wij staan open voor verbeterpunten.

We zien de opvoeding van kinderen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en de school.

 

Je hebt basisscholen... en je hebt basisschool De Regenboog: een school om trots op te zijn! Een basis voor later.