sociaal leren en sociaal emotionele ontwikkeling


Sociaal leren en sociaal emotionele ontwikkeling


De Regenboog is geen school van alleen stil zitten, opletten en je eigen werk doen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken (‘samenwerkend leren’). Ze overleggen en doen dingen samen, bij verschillende vakken. Dat helpt hen om wat zelfstandiger te worden. In een kringgesprek leren kinderen iets onder woorden brengen en naar elkaar luisteren. Toch zijn er ook momenten dat het heel stil en rustig moet zijn en dat elk kind voor zichzelf werkt. Vooral bij toetsen is dat het geval.

Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed te begeleiden gebruiken we in alle groepen de methode BOJA: Beter Omgaan met Jezelf en Anderen. Hierin wordt op een speelse manier aangeboden op welke manier jij je zelf kunt zijn in het contact met anderen. Een prima hulpmiddel daarbij om gevoelens bespreekbaar te maken is de set Soemo kaarten. Elke kaart behandelt een sociaal-emotioneel woord: alleen, heimwee, zenuwachtig, stoer. Of probeert leerlingen vaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld ‘Je spullen terug vragen’ of ‘Belangstelling tonen voor een ander’. Ook brengen de kaarten vergissingen van kinderen aan de orde, zoals: ‘Als een vriendje bij mij thuis speelt, ben ik de baas’, of ‘Als iemand mij een klap geeft, mag ik terug slaan’. In de onderbouw werken we met vier poppen die uiterlijk alleen in kleur verschillen. De poppen gedragen zich echter sterk verschillend omdat ze daarvoor kiezen. Leidraad voor die keuze is het rijmpje: “werk je MEE of TEGEN? Als een BAASJE of VERLEGEN?” Van positieve of probleemsituaties wordt a.h.w. de “band onmiddellijk teruggedraaid”, vanaf de ‘start’ speelt de leerkracht met kinderen de situatie na. Na het benoemen en herkennen van welke ‘poppie-positie’ ze inneemt, doet ze ook een gedragsalternatief voor: hoe kan het anders? Met het meetinstrument SCOL peilen we of we op de goede weg zitten.

Elke eerste week ( met een uitloop in de tweede week) van het schooljaar is een Gouden week. In deze week staat een goede samenwerking, sfeer en het welbevinden van elk kind in de groep centraal. Deze Gouden week wordt nog een keer in het schooljaar herhaald.