sociaal leren en sociaal emotionele ontwikkeling


Sociaal leren en sociaal emotionele ontwikkeling


Kinderen en leerkrachten brengen samen veel uren op school door. De sfeer en het gevoel van veiligheid zijn de hoekstenen voor een plezierig schoolleven. Ze zijn ook nodig om tot maximale prestaties te komen. Die fijne sfeer en het gevoel van veiligheid bereiken we als kinderen, ouders en leerkrachten bereid zijn rekening met elkaar te houden. We vinden het belangrijk dat kinderen leren om op een goede manier hun gevoelens te uiten en respectvol met elkaar om te gaan. Zaken als schelden, vechten, een brutale houding keuren we af. Iedereen stoort zich aan een dergelijk gedrag. Daarom geldt op onze school één heel belangrijke norm; We tonen respect voor elkaar door behulpzaam en verdraagzaam te zijn en elkaar te helpen op alle fronten.  

Deze norm verdelen we in 4 afspraken die binnen de hele school bekend zijn. De gouden, zilveren en bronzen weken staan in het teken van deze afspraken.  

We werken en leren, spelen en lezen, hebben plezier en helpen elkaar.  
* Iedereen doet met ons mee, tegen pesten zeggen we nee.  
* We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken, morgen 

  • * Binnen zijn wij stil, dit is een wandelgebied, maar buiten hoeft dat lekker niet. 


Kwink 

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.  

 

De twee belangrijkste pijlers van Kwink zijn: 

  • Vijf bepalende groepsfases in een schooljaar 
    Forming (oriëntatie), Norming (normen, regels en gedragsverwachtingen), Storming (strijd om hiërarchie), Performing (klas wordt groep, in een veilig klimaat) en Adjourning (afscheid). 

  • Vijf competenties: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties kunnen hanteren, keuzes kunnen maken. Daarmee wordt sociaal-emotioneel leren, dankzij Kwink op school, leren voor het leven!