sociaal leren en sociaal emotionele ontwikkeling

Sociaal Emotioneel Leren 

Kinderen en leerkrachten brengen samen veel uren op school door. De sfeer en het gevoel van veiligheid zijn de hoekstenen voor een plezierig schoolleven. Ze zijn ook nodig om tot maximale prestaties te komen. Die fijne sfeer en het gevoel van veiligheid bereiken we als kinderen, ouders en leerkrachten bereid zijn rekening met elkaar te houden. We vinden het belangrijk dat kinderen leren om op een goede manier hun gevoelens te uiten en respectvol met elkaar om te gaan. Zaken als schelden, vechten, een brutale houding keuren we af. Iedereen stoort zich aan een dergelijk gedrag. Daarom geldt op onze school één heel belangrijke norm; We tonen respect voor elkaar door behulpzaam en verdraagzaam te zijn en elkaar te helpen op alle fronten.  

Deze norm verdelen we in 4 afspraken die binnen de hele school bekend zijn. De gouden, zilveren en bronzen weken staan in het teken van deze afspraken.  

We werken en leren, spelen en lezen, hebben plezier en helpen elkaar.  
* Iedereen doet met ons mee, tegen pesten zeggen we nee.  
* We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken, morgen 

 • * Binnen zijn wij stil, dit is een wandelgebied, maar buiten hoeft dat lekker niet. 


Wat is Sociaal Emotioneel Leren? 

Sociaal en Emotioneel Leren (SEL) is een proces voor het helpen van kinderen en volwassenen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden en competenties voor het leven. SEL leert de vaardigheden die we allemaal nodig hebben voor onszelf, onze relaties, ons werken en onze deelname aan de samenleving. 

Door SEL leer je omgaan met jezelf en anderen. SEL werkt preventief: door een positieve en veilige sfeer op school, kun je bijvoorbeeld pesten voorkomen.   

We werken met 5 competenties: 

Competentie 1: Besef van jezelf 

Gedrag dat bij deze competentie past 

De leerling… 

 • Vertelt dat hij zich lichamelijk (niet) prettig voelt. 

 • Gebruikt een emotiewoord om aan te duiden hoe hij zich voelt. 

 • Durft in het bijzijn van anderen te vertellen hoe hij zich voelt. 

 • Kan vertellen waar hij wel of niet goed in is. 

 • Kan succes en falen in schoolwerk verklaren. 

 • Vertelt met trots en zelfvertrouwen over zijn successen. 

Competentie 2: Zelfmanagement  

Gedrag dat bij deze competentie past 

De leerling… 

 • Herkent en benoemt emoties. 

 • Legt uit hoe emoties, gedachten en gedrag samenhangen. 

 • Herkent gedragsketens (oorzaak-gevolg). 

 • Gebruikt technieken om impulsief gedrag te voorkomen en zichzelf te kalmeren.  

 • Kan zijn aandeel in een uit de hand gelopen situatie benoemen. 

Competentie 3: Besef van de ander  

Gedrag dat bij deze competentie past 

De leerling… 

 • Kan verschillen en overeenkomsten met andere leerlingen noemen. 

 • Vraagt aan de ander hoe deze zich voelt en wat deze denkt. 

 • Is geïnteresseerd in wat een ander kind bezighoudt. 

 • (H)erkent en benoemt de emotie van de ander. 

 • Kiest ervoor zijn gedrag aan de ander aan te passen. 

 • Staat op tegen pesten en sociale uitsluiting. 

Competentie 4: Relaties hanteren  

Gedrag dat bij deze competentie past 

De leerling… 

 • Laat verschillende sociale vaardigheden zien. 

 • Is vaardig in het leggen van contacten. 

 • Heeft een of meerdere vrienden/vriendinnen. 

 • Voegt zich naar de normen van de groep, maar kan voor zichzelf en anderen opkomen. 

 • Kan problemen op een socialmanier oplossen. 

Competentie 5: Keuzes maken 

Gedrag dat bij deze competentie past 

De leerling… 

 • Weet welke normen en waarden er gelden in een schoolsituatie. 

 • Gebruikt morele emoties op een juiste wijze. 

 • Kan een kwestie vanuit een moreel standpunt bekijken. 

 • Neemt moreel aanvaardbare beslissingen. 

 •  

Kwink 

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.  

 

De twee belangrijkste pijlers van Kwink zijn: 

 • Vijf bepalende groepsfases in een schooljaar 
  Forming (oriëntatie), Norming (normen, regels en gedragsverwachtingen), Storming (strijd om hiërarchie), Performing (klas wordt groep, in een veilig klimaat) en Adjourning (afscheid). 

 • Vijf competenties: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties kunnen hanteren, keuzes kunnen maken. Daarmee wordt sociaal-emotioneel leren, dankzij Kwink op school, leren voor het leven!