Methodes

Methodes

We gebruiken de volgende methodes op school:

 

Lezen (techn. en begrijpend lezen)

Taal/spelling

rekenen

Schrijven

Groep 1-2

fonemisch bewustzijn 

schakelklas methode 
praten met Pim

SemSom

Schrijfladder

Groep 3

Veilig leren lezen

SemSom

Schrijfladder

Groep 4

Estafette

Taaljacht

Wereld in getallen

Pennenstreken

Groep 5

Estafette

Taaljacht

Wereld in getallen

Pennenstreken

Groep 6

Estafette

Taalactief

Wereld in getallen

Pennenstreken

Groep 7

Estafette

Taalactief

Wereld in getallen

Pennenstreken

Groep 8

Estafette

Taalactief

Wereld in getallen

Pennenstreken

 

In de middag komen de wereldoriënterende vakken aan bod: engels, aardrijkskunde, geschiedenis,natuur en techniek,cultuur en expressie. 

 

 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek

Groep 1 en 2

                              Seizoenen/thema’s

Groep 3

De zaken van Zwijsen

Groep 4

De zaken van Zwijsen

Groep 5

De zaken van Zwijsen

Groep 6

De zaken van Zwijsen

Groep 7

De zaken van Zwijsen

Groep 8

De zaken van Zwijsen

 

Verkeer 

De praktische verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland. De inhoud van de lessen sluit aan bij de dagelijkse verkeerssituatie van de kinderen. In groep 7 doen alle kinderen mee met het verkeersexamen.