Methodes

Methodes

We gebruiken de volgende methodes op school:

 

Lezen (techn. en begrijpend lezen

Taal/spelling

rekenen

Schrijven

Groep 1-2

fonemisch bewustzijn 

schakelklas methode 
praten met Pim

SemSom

Schrijfdans

Groep 3

Veilig leren lezen

SemSom

Pennenstreken

Groep 4

Estafette/

Nieuwsbegrip

Taalactief

Wereld in getallen

Pennenstreken

Groep 5

Estafette/

Nieuwsbegrip

Taalactief

Wereld in getallen

Pennenstreken

Groep 6

Nieuwsbegrip

Taalactief

Wereld in getallen

Pennenstreken

Groep 7

Nieuwsbegrip

Taalactief

Wereld in getallen

Pennenstreken

Groep 8

Nieuwsbegrip

Taalactief

Wereld in getallen

Pennenstreken

 

In de middag komen de wereldoriënterende vakken aan bod: engels,aardrijkskunde, geschiedenis,natuur en techniek,cultuur en expressie. 

 

 

aardrijkskunde

geschiedenis

Natuurkunde/biologie en techniek

Groep 1 en 2

                              Seizoenen/thema’s

Groep 3

 

Groep 4

 

Groep 5

Meander

Brandaan 

Naut 

Groep 6

Meander

Brandaan

Naut 

Groep 7

Meander

Brandaan

Naut 

Groep 8

Meander

Brandaan

Naut 

 

Verkeer 

De praktische verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland. De inhoud van de lessen sluit aan bij de dagelijkse verkeerssituatie van de kinderen. 

 

Groep 1, 2 en 3:         Rondje verkeer

Groep 4:                      Stap vooruit

Groep 5 en 6:             Op Voeten en fietsen

Groep 7 en 8:             Jeugdverkeerskrant.

De kinderen van groep 8 doen mee met het theoretisch en het praktisch verkeersexamen.